VISION

”Fyrbåksexpressen - ett hopp för alla trötta och frusna”

 

Fyrbåksexpressen är en ideell organisation med syftet att bekämpa hemlöshet. Detta sker genom samarbetspartners dit Fyrbåksexpressen ger sina insamlade medel riktade direkt till enskilda projekt för att hjälpa de hemlösa, långsiktigt vill även Fyrbåksexpressen skapa boenden för de hemlösa, primärt i Göteborgsområdet.

 

Fyrbåksexpressen är en liten effektiv organisation med små administrativa kostnader och på så sätt får vi en hög verkningsgrad. Vårt mål är att pengarna skall gå till att hjälpa och stödja de hemlösa. Fyrbåksexpressen ska verka för att Barnkonventionen efterlevs.

 

”Där Fyrbåksexpressen finns – skall ingen hemlöshet finnas!”